Ciencias Naturales I Cens 3-436

Ciencias Sociales I Cens 3-436

Lengua Extranjera I (Inglés)

Lengua y Literatura I Cens 3-436

Matemática I Cens 3-436

Políticas Sociales Cens 3-436